A Tiền - Ý nghĩa lá bài A of Pentacles của Tarot Kiều

"Lầu xanh, mới rủ trướng đào,

Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người"

TỪ KHÓA

Giá trị vật chất, Sự đáng giá, Tính khả thi.

Công việc: Sắp tới có sự phát đạt. Tuy vậy, không nên vội vã, làm quàng làng xiêng, cần lắng nghe tham vấn từ những người có chuyên môn.

Tình cảm: Mọi việc đều diễn tiến êm đềm

Có/Không: Có, nhưng mọi việc sẽ diễn tiến rất chậm

BỐI CẢNH

Sau những gì diễn ra ở cảnh 4,7,8 chén, Kiều trở thành kỹ nữ trong thanh lâu của Tú Bà. Cố nhiên là không như ý cô mong muốn. Chính vì thế, dù chóng trở thành đệ nhất kỹ nữ, Kiều không hề thấy vui. Bất kể vị trí của cô đang có là điều bao nhiêu cô gái trong thanh lâu khác mong muốn. 

Đó là bởi cô không vui khi mình bị xem như một món hàng hóa, phải phục vụ những kẻ phàm phu giàu có và cạn cợt. Chính nơi đây mà Kiều được tiếp xúc và hiểu về bản chất của đồng tiền.

Nhưng Kiều nào ngờ, chính những gì cô đang chán ghét lại mở ra cơ hội thoát khỏi thanh lâu. Nếu nàng không phải là đệ nhất danh kỹ, thì chắc gì đã gặp được chàng Thúc Sinh "Trăm nghìn đổ một trận cười như không", và lá A Tiền này là mối lương duyên giữa Kiều với Thúc Sinh. Có thể nói: Thúc Sinh đã dạy cho Kiều hiểu về giá trị của đồng tiền.

Và tất cả các lá A cũng đều như thế, đều là mối duyên của Kiều với mối quan hệ đó, mà tất cả đều do Kiều chủ động trong mối duyên ấy.

TỔNG QUAN

Bộ Tiền là câu chuyện về mối quan hệ giữa Kiều và Thúc Sinh. Rộng hơn, đây là khi Kiều học về bản chất của hỉ, nộ, ái, ố, ân, oán, tình, thù và cách sử dụng quyền lực thích đáng. Nhờ đó, Kiều trở nên một con người thông minh, sắc sảo hơn

Một điểm thú vị nữa ở bộ Tiền là mỗi khi nhắc đến Thúc Sinh, Tố Như dùng rất nhiều từ liên quan đến Tiền như là:
"Vốn người huyện Tích châu Thường,
Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm tri." C1278
"Miệt mài trong cuộc truy hoan,
Càng quen thuộc nết càng dan díu tình." C1300
"Nàng rằng: Vâng biết ý chàng.
Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu." C1316
"Thúc sinh quen thói bốc rời,
Trăm nghìn đổ một trận cười như không." C1304
"Rõ ràng của dẫn tay trao,
Hoàn lương một thiếp thân vào cửa công." C1378
Khen rằng: Giá đáng Thịnh đường!
Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân! C1456
"Sắm sanh lễ vật rước sang,
Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han." C1688
"Ví chăng có số giàu sang,
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên!" C1902
"Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân,
Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là!" C2332

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét