7 Gậy - Ý nghĩa lá bài 7 of Wands của Tarot Kiều

"Phong trần mài một lưỡi gươm,

Những loài giá áo túi cơm sá gì."

TỪ KHÓA 

Thách thức, Kiên trì chiến đấu, Bảo vệ quan điểm, Hành động cương quyết.

Có/Không: Có, nhưng trước khi hành động phải xây dựng cho mình một lập trường vững chắc và thái độ rõ ràng.

Công việc: Thử thách đến, việc đầu tiên là giúp cả đội ngũ cùng nhìn về một hướng, truyền động lực cho mọi người tập trung vào việc giải quyết vấn đề. Nhiều người quá lưu tâm đến việc nghĩ ra giải pháp mà quên mất rằng cần một đội ngũ đồng lòng để đương đầu với sóng gió sắp tới.

Tình cảm: Tình cảm nào mà chẳng có sóng gió. Quan trọng rằng khi lời ra tiếng lại, cả hai bạn có cùng thống nhất rằng mình đang muốn làm điều có ích cho mối quan hệ không. Nhiều khi, ta ham tranh cãi, hoặc cảm thấy cái tôi cần được bảo vệ, nên quyết tranh đúng sai để rồi làm vấn đề trở nên nghiêm trọng. 

BỐI CẢNH

Suy cho cùng, Từ Hải là quân phản loạn. Ông trưng tập 10 vạn tinh binh, cốt là để chống lại triều đình, trở thành vua một cõi. Sau khi đón Kiều về đại bản doanh, ông giúp cô báo phục ân oán sòng phẳng, tạo cho cô mọi tiện nghi. 

Kế đến, hiểu được tâm sự của Kiều, ông hứa sẽ đưa nàng về nhà như lời ước quan trọng nhất. Và để làm được điều đó, Từ Công phải tập hợp lực lượng và cố gắng nhiều hơn nữa để đủ sức chống lại quan binh triều đình. Tình thế chẳng khác nào lấy 1 chọi 10, lấy trứng chọi đá.

1 nhận xét: