3 Tiền - Ý nghĩa lá bài 3 of Pentacles của Tarot Kiều


"Chiến hòa sắp sẵn hai bài,

Cậy tay thầy thợ, mượn người dò la."

TỪ KHÓA 

Hợp tác, Làm việc nhóm, Lập kế hoạch, Thành tựu, Đạt được mục tiêu.

Có/Không: Có. Mấu chốt nằm ở sự cộng tác với người khác, hướng về mục tiêu chung, đôi bên cùng có lợi.

Công việc: Cứ lặng lẽ làm việc với sự phân công rõ ràng, công khai, minh bạch và được các bên đồng thuận. Chỉ cần được như thế thì không có gì đáng ngại.

Tình cảm: Không có gì đáng kể, chỉ cần giữ cho việc giao tiếp được thông suốt.

BỐI CẢNH

Tú Bà thấy Thúc Sinh mê Kiều không khác gì thấy kho tiền sống. Bà bày hết trò chơi này đến cuộc vui khác, cốt để thu thêm lợi nhuận. 

Phần Thúc Sinh thì chàng rất hài lòng nên cũng không có gì phải ái ngại. Y giàu, rất giàu là đằng khác. Đẩy cuộc chơi lên một mức cao hơn, Tú Bà bày một màn Kiều tắm tiên giữa vườn hoa viên đầy công phu.

"Dưới trăng quyên đã gọi hè,

Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông.

Buồng the phải buổi thong dong,

Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa .

Rõ màu trong ngọc trắng ngà !

Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên." C1312

Bà chỉ không ngờ rằng, trong đêm đó, Thúc Sinh đã có ý trăm năm cùng Kiều, Kiều cũng đã khôn ngoan sắp đặt, nhờ cạnh Thúc Sinh đưa Kiều khỏi đây. 

"Thương sao cho vẹn thì thương.

Tính sao cho vẹn mọi đường xin vâng." C1360

Tất nhiên, y cũng thừa khôn khéo để đưa màn đoạt mỹ nữ này thành một cuộc buôn bán. “Một ít” tiền, cùng một lối hòa giải để đôi bên cùng hưởng lợi. Tú Bà biết đã thất thế nên dại gì mà không đồng tình. Hơn nữa, mụ ta đã lỗ đâu.

"Mượn điều trúc viện thừa lương,

Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi .

Chiến hòa sắp sẵn hai bài,

Cậy tay thầy thợ mượn người dò la .

Bắn tin đến mặt Tú bà,

Thua cơ mụ cũng cầu hòa dám sao .

Rõ ràng của dẫn tay trao,

Hoàn lương một thiếp thân vào cửa công.

Công tư đôi lẽ đều xong,

Gót tiên phút đã thoát vòng trần ai." C1380

Còn về phần Thúc Sinh và Kiều, kế hoạch thành công trọn vẹn. Thúc Sinh đã rước được người đẹp về nhà, Kiều đã thoát khỏi vòng trần ai lầu xanh.

1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa