6 Tiền - Ý nghĩa lá bài 6 of Pentacles của Tarot Kiều

"Thôi thì thôi cũng chiều lòng,

Cũng cho khỏi lụy trong vòng bước ra."

TỪ KHÓA 

Sự hỗ trợ, Giúp đỡ, Chia sẻ nguồn lực, Ban ơn, Cho và nhận.

Có/Không: Không rõ, dường có quá nhiều sự phân vân.

Công việc: Đây là lúc cần sự đầu tư khôn ngoan. Nhìn ra được mấu chốt vấn đề và tìm đúng giải pháp chưa bao giờ là việc dễ. Nên nếu bạn tìm được một người như thế, hãy tôn vinh và hậu đãi họ đúng mực.

Tình cảm: Người tình hoặc vợ của bạn có khả năng quản lý tài chính rất khéo. Hãy tìm lời tham vấn từ họ.

BỐI CẢNH

Sau hôm phát giác Thúc Sinh là chồng Hoạn Thư, người chủ mưu bắt cóc mình, Kiều đã hiểu cơ sự. Rằng, Thúc quân đã không làm như lời cô dặn. Y hẳn đã giấu diếm. Thế nên mới có bao trận đòn vô cớ mà cô phải chịu. 

Thế nên, thâm tâm Kiều cũng thất vọng. Qua sự kiện này, cô cũng hiểu ai mới là người có quyền trong gia đình họ Thúc. Qua đó, Kiều cũng giữ đúng thân phận là một người hoa nô, không mảy may làm gì khiến Hoạn Thư sinh lo. 

Dần già, tiểu thư thấy an tâm hơn, bắt đầu tìm hiểu thêm về Kiều, biết cô phận long đong, biết cô tài sắc, nên cũng có ý kính mến. Hoạn Thư cũng không tiếc lời khen tài năng của Kiều.

"Rằng: Tài nên trọng mà tình nên thương!

Ví chăng có số giàu sang,

Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên!

Bể trần chìm nổi thuyền quyên,

Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời!" C1904

Vì thế, khi Kiều dâng thư xin ra Quan Âm Các chép kinh, Hoạn Thư đồng ý. Quyết định ấy, một là cách ly Kiều và Thúc Sinh, hai là giữ Kiều trong tầm quan sát và quản lý của mình, ba là không để Kiều được quay trở vào nhà, khỏi đụng mặt Thúc Sinh. 

Thực là lợi đủ đường. Những điều Hoạn Thư tính, thực cũng là những gì Kiều tính để thoát phận hoa nô, để chuẩn bị cho bước kế tiếp là rời khỏi nhà Hoạn Thư. Mọi quyền quyết định trong bối cảnh này nằm ở Hoạn Thư. Nàng hỏi Thúc Sinh một phần để thị uy, một phần để xem thái độ chàng đối với Kiều ra sau. Hoạn Thư và Thúy Kiều, nếu là nam nhân cầm quân ra trận, nhất định cũng vào hàng kỳ phùng địch thủ, hoặc ví như ở một hoàn cảnh khác, có lẽ đã trở thành bạn tri kỷ.

Mặt khác, Hoạn Thư cũng thật tâm thương Kiều nên việc đồng ý cho nàng ra Quan Âm Các, đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để nàng chuyên tâm giữ chùa chép kinh.

"Tàng tàng trời mới bình minh,

Hương hoa, ngũ cúng, sắm sanh lễ thường.

Đưa nàng đến trước Phật đường,

Tam qui, ngũ giới, cho nàng xuất gia.

Áo xanh đổi lấy cà sa,

Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền.

Sớm khuya sắm đủ dầu đèn,

Xuân, Thu, cắt sẵn hai tên hương trà." C1924

Trong hoàn cảnh này, Kiều đạt được ý nguyện của mình, Hoạn Thư cũng thế, nhưng Thúc Sinh thì phải chấp nhận mất đi một người thương, từ bỏ quyền chạm đến nàng Kiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét