5 Kiếm - Ý nghĩa lá bài 5 of Swords của Tarot Kiều


 "Đóng quân làm chước chiêu an,

Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng"

TỪ KHÓA 

Tư lợi, Bất chấp mọi thứ, Có sự đáng ngờ, Xung đột cả bên ngoài lẫn bên trong.

Công việc: Mọi việc đang có phần đáng ngờ. Hãy thận trọng. Hoặc bạn đang thử nghiệm nhiều giải pháp nhưng chưa chắc chắn về tỉ lệ thành công.

Tình cảm: Đang có sự ngờ vực giữa hai người. 

Có/Không: Có. Nhưng hãy trong tâm thế sẵn sàng đối đầu với rủi ro.

BỐI CẢNH

Đã gọi là “chước” thì tất là có sự lén lút, có sự mưu tính, có sự lừa gạt. Từ "chước" này xuất hiện với 3 nhân vật: Sở Khanh, Hoạn Thư và Hồ Tôn Hiến. Đều là những người chuyên dùng mưu chước để thực hiện được mục tiêu của mình. Mà cụ thể cái gì ở đây là không thật? Không có gì cả. Ý định chiêu an của Hồ công không thật. Sự tự tin của ông là cũng không thật. 

"Đóng quân làm chước chiêu an,

Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.

Lại riêng một lễ với nàng,

Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân." C2460

 Hồ công chiêu an là vì muốn chọn 1 giải pháp ít đổ máu, và cũng bởi ông ta biết khó thắng Từ Hải trong một hai trận chiến là xong. Chiêu an với Từ Hải cửa trước, lại lễ riêng ngon ngọt với Kiều cửa sau, bên ngoài thì chiêu an, nhưng bên trong ngấm ngầm binh hậu tập công. Một mưu kế toàn diện từ mọi phía. Có trách thì lại trách vẫn là Kiều quá đỗi tin người, tin Từ Hải đã có kết quả hiển vinh, giờ lại tin Hồ Tôn Hiến - kẻ đối địch với chồng mình.

"Tin vào gởi trước trung quân,

Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ." C2462

Từ công cũng nói cứng, có ý xem nhẹ quân triều đình. Thật ra nào phải ông ta không lo, mà vì trong lòng chưa có đối sách, nhưng miệng cứ phải nói ra mấy lời cứng rắn để làm êm lòng người bên dưới và Kiều trước đã.

"Sao bằng riêng một biên thùy,

Sức này đã dễ làm gì được nhau

Chọc trời khuấy nước mặc dầu,

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?" C2472

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét