6 Kiếm - Ý nghĩa lá bài 6 of Swords của Tarot Kiều

"Bằng nay chịu tiếng vương thần,

Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì!"

TỪ KHÓA 

Hối hận, Sự di chuyển, Chuyển sang một tình thế tươi sáng hơn.

Công việc: Bạn có lẽ đã nhìn ra giải pháp cho tình huống hiện tại. Dù mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng vẫn nên thử. Kế hoạch được lập ra để được điều chỉnh trong thực tế. Nếu cứ quyết tạo ra một đối sách hoàn hảo thì nhất định là không có.

Tình cảm: Có thể hai bạn vừa làm lành sau một trận cãi vã, bất đồng. Mối quan hệ cần được chữa lành.

Có/Không: Có, nhưng cần có sự điềm tĩnh và lạc quan.

BỐI CẢNH

Đọc cho kỹ thì ngay từ đầu Từ Hải đã không có lập trường rõ ràng với việc dấy binh của mình. Ông ta muốn vẫy vùng, muốn danh đề thanh sử, thì đó là ước vọng cá nhân. Việc chi phải động đến sinh mạng của hàng triệu người. Việc chi phải chống lại triều đình. Có thiếu gì cách khác để vẫy vùng thỏa chí. Chưa kể, Từ Hải còn nói: Muốn đưa Kiều về với gia đình. 

"Xót nàng còn chút song thân,

Bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa .

Sao cho muôn dặm một nhà,

Cho người thấy mặt là ta cam lòng." C2436

Nhưng làm sao ông làm được. Thực tâm ông có muốn đánh vào Bắc Kinh không? Có nhưng Khó. Chính ông còn không chắc về việc đó nữa là. Vì thế, khi nghe Kiều khuyên nhủ về việc hàng để về làm quan triều đình, Từ công đã có phần lung lay. Đặc biệt là khi nghe đến câu bỏ đường làm loạn, về làm quan. Cứ đường cái vinh hiển chính danh mà đi. Sau có gì phải ngại. Còn như chống lại triều đình, thì lòng dân vẫn còn mong ngóng, muốn tiêu diệt cũng khó. 

"Bằng nay chịu tiếng vương thần,

Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì!

Công tư vẹn cả hai bề,

Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương.

Cũng ngôi mệnh phụ đường đường,

Nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha.

Trên vì nước dưới vì nhà,

Một là đắc hiếu hai là đắc trung.

Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,

E dè sóng vỗ hãi hùng cỏ hoa." C2486

Với một người lập trường không vững, mà lại thừa sự tự tin như Từ Hải, ông đã nhanh chóng lung lay. Kiều quá hiểu chồng của mình - bởi thế nên mới đưa ra thêm những lý lẽ về mạng người, về công đức, về lòng dân thì Từ Hải đã hoàn toàn xiêu lòng, quyết lòng rời bến loạn quân để bước trên đường cái quan lộ. Chỉ tiếc là ... con đường ấy không có thật.

"Bình thành công đức bấy lâu,

Ai ai cũng đội trên đầu xiết bao.

Ngẫm từ gây việc binh đao,

Đống xương Vô định đã cao bằng đầu.

Làm chi để tiếng về sau,

Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào!

Sao bằng lộc trọng quyền cao,

Công danh ai dứt lối nào cho qua?

Nghe lời nàng nói mặn mà,

Thế công Từ mới trở ra thế hàng." C2500

1 nhận xét: