7 Kiếm - Ý nghĩa lá bài 7 of Swords của Tarot Kiều

"Hồ công ám hiệu trận tiền,

Ba bề phát súng bốn bên kéo cờ."

TỪ KHÓA 

Lừa dối, Phản bội, Lén lút, Thủ đoạn sau lưng, Bất hợp tác, Ly khai đội nhóm.

Công việc: Bạn có vẻ đang mệt mỏi với rất nhiều công việc, không hài lòng với sự phân công trong nhóm, hay cảm thấy tù túng với môi trường công sở. Hãy thử tách mình khỏi guồng quay công việc một thời gian để suy nghĩ. Sau khi có câu trả lời chín chắn rồi hãy tiếp tục. 

Tình cảm: Bạn đang nghi ngờ có người thứ ba trong cuộc tình. Cảm thấy người kia cứ trốn tránh nói chuyện với mình. Hoặc hai bạn sắp đi chơi xa nhưng bạn cứ thấy không yên.

Có/Không: Có. Nhưng có thể bạn đang bỏ quên một điều gì.

BỐI CẢNH

Hồ công sau khi nghe tin Từ Hải ưng thuận đầu hàng thì bán tín bán nghi. Nếu đó là kế giặc thì ông ta chắc chắn chết. Do đó, Hồ công trước mở cổng thành, bày lễ chiêu an, sau lại cho quân lính ẩn nấp, phòng sự cố. Vài ngày sau, ông thấy Từ Hải bỏ bê việc binh, sửa soạn nhận phong thì mới tin hẳn kế đã thành. 

"Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng,

Hẹn kỳ thúc giáp quyết đường giải binh.

Tin lời thành hạ yêu minh,

Ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng.

Việc binh bỏ chẳng giữ giàng,

Vương sư dòm đã tỏ tường thực hư." C2506

Tuy vậy, Hồ công vẫn cẩn trọng, không để một hành động nào lộ ra, làm Từ công nghi ngờ. Cuối cùng, khi họ Từ thân mang lễ phục, đơn thương độc mã, mở rộng cổng thành, Hồ Tôn Hiến mới biết chắc phần thắng đã về với mình. 

"Hồ công quyết kế thừa cơ,

Lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công.

Kéo cờ chiêu phủ tiên phong,

Lễ nghi dàn trước bác đồng phục sau.

Từ công hờ hững biết đâu,

Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên.

Hồ công ám hiệu trận tiền,

Ba bề phát súng bốn bên kéo cờ." C2514

Ông ta kể cũng là tay cẩn thận vậy. Dù sao trọng trách của Hồ công đang mang là mệnh triều đình và sinh mạng của hàng nghìn bách tính.

1 nhận xét: