Hiệp Kiếm - Ý nghĩa lá bài Knight of Swords của Tarot Kiều

"Hồ công quyết kế thừa cơ

Lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công"

LÀ AI?

Hồ Công, hay Hồ Tôn Hiến là quan đại thần triều đình, làm đến chức Tổng đốc. Hồ Tôn Hiến là nhân vật lịch sử có thật trong lịch sử nhà Minh. Nhiệm vụ của ông là dẫn quân triều đình đến đánh dẹp loạn biên thùy. 

Ông đã dùng liên hoàn kế trá hàng và phản gián để lừa Từ Hải vào ổ mai phục rồi tung một đòn quyết định. Chiêu an với Từ Hải cửa trước, lại lễ riêng ngon ngọt với Kiều cửa sau, bên ngoài thì chiêu an, nhưng bên trong ngấm ngầm binh hậu tập công. Một mưu kế toàn diện từ mọi phía, tiết kiệm rất nhiều xương máu cho cuộc chiến. 

"Đóng quân làm chước chiêu an,

Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.

Lại riêng một lễ với nàng,

Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân." C2460

Hiển nhiên, ông lập công lớn cho triều đình và được mở tiệc khao quân rất hậu. 

"Trong quân mở tiệc hạ công,

Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan" 

Cũng tại buổi tiệc này, Hồ Công đã động lòng với Thúy Kiều, nhưng chỉ là trong thoáng cơn say men rượu với tiếng đàn của nàng. 

"Nghe càng đắm ngắm càng say,

Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình!

Dạy rằng: Hương lửa ba sinh,

Dây loan xin nối cầm lành cho ai." C2582

Khi trời sáng, bừng tỉnh giấc, con người đầy lý trí của Hồ Tôn Hiến đã ngăn tình cảm này của ông lại, vội vàng truyền lệnh gả nàng cho Thổ công như một cách ban thưởng chiến lợi phẩm thu được từ trận chiến vừa rồi.

"Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra .

Nghĩ mình phương diện quốc gia,

Quan trên nhắm xuống người ta trông vào .

Phải tuồng trăng gió hay sao,

Sự này biết tính thế nào được đây ?

Công nha vừa buổi rạng ngày,

Quyết tình Hồ mới đoán ngay một bài .

Lệnh quan ai dám cãi lời,

Ép tình mới gán cho người thổ quan." C2598

TỪ KHÓA 

Vội vàng, Quyết liệt, Thần tốc, Có quyền hành, Lý trí.

XU HƯỚNG 

Hiệp Kiếm cho ta cảm giác của một cỗ xe phân khối lớn, chỉ có chân ga, không có chân thắng. Năng lượng của hiệp kiếm dồi dào, bùng nổ. Do đó, nhân vật này có xu hướng chuộng những gì nhanh chóng, mau gọn. Nếu là người biết giữ chữ tín, hiệp kiếm rất đáng tin tưởng để giao việc. Tuy vậy, phải cần kiểm soát cường độ và trang bị chân thắng cho hiệp kiếm. Bởi lắm khi, từ chối và chậm lại là cần thiết để tiếp tục phát triển.

TỔNG QUAN

Bộ cung đình có nhiều chỗ khác biệt so với bộ Tiểu cẩm nang, đó là những lá bài này tập trung nói về các nhân vật, hình mẫu đại diện cho nhân vật, trong khi đó, các lá tiểu cẩm nang thường đi sâu vào những tình huống, sự kiện, bối cảnh câu chuyện. 

Có thể hiểu một cách hết sức đại thể như thế này, các lá bài là những tình huống, luật chơi đặt ra, còn những lá Cung Đình là những người chơi. Và đã người chơi thì muôn hình vạn trạng, khó mà nói hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét