Giới thiệu tóm tắt 22 lá Đại Cẩm Nang (Ẩn chính) trong Tarot Kiều

 


Giới thiệu tóm tắt về ý nghĩa và bối cảnh của 22 lá Đại Cẩm Nang (Ẩn chính) trong Tarot Kiều

Câu chuyện đầy đủ của lá số 0 - Thơ Ngây: tại đây


Câu chuyện của lá số 2 - Linh Nữ: nhân vật Đạm Tiên, tại đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét